Yusuf Akçura | Bilim Adamları

Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim Adamları Yusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim Adamları Yusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları
 
Yusuf Akçura
Kategori : Bilim Adamları

YUSUF AKÇURA

Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu. Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir.  Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harp kararı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında padişah fermanı ile Trablusgarp'a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1899'da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbest dolaşma izni aldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'ya kaçarak, Paris'teki Jön Türkler'e katıldı. Paris te Siyasal Bilgiler yüksek okuluna devam etti.  1903'te Osmanlı Devleti Kurumlarının Tarihi Üstüne Bir Deneme adlı teziyle okulu bitirerek Rusya'ya döndü. Kazan'da öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Mısır'da çıkan Şüra-yı Ümmet ve Türk gazetelerinde çok sayıda imzasız makalesi yayımlandı.  Bunlar içinde, 1904'te Türk Gazetesinde çıkan Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı dizi makale özel önem taşır. Bu makalede imparatorluğun önündeki seçeneklerin "Osmanlıcılık", "Panislavizm" ve "Irk esasına dayalı Türk Milliyetçiliği" olduğu, bunlardan en uygununun da sonuncusu olduğunu belirtiliyordu.  Akçura, II. Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'a geldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebinde siyasal tarih dersleri verdi. Türkçülük akımına daha çok düşünce düzeyinde katıldı. Türk Derneği ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu dergisinin başyazarı ve editörü oldu.  İlk mecliste milletvekili, kurtuluştan sonra Türk Tarih Kurumu Azası oldu. Akçura, Osmanlı Türkleri ile Osmanlı Devleti dışındaki Türklerin yalnız dil ve tarih alanındaki ortak geçmişlerine dayanarak bir birlik yaratamayacaklarını savundu.
Önemli yapıtları arasında; Üç Tarz-ı Siyaset, Şark Meselesine Dair tarih-i Siyasi Notları(1920), Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler Cereyanlar(1923), Siyaset ve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Makale(1924), Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri sayılabilir. Ayrıca Türk Yılı(1928) adlı derlemesi Türkçülük hareketinin kaynaklarını ve gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. Mevkufiyet Hatıraları (1914) ise Rusya'daki etkinlikleri ve tutukluluğu üzerine bilgi verir. Hakkında en önemli yapıt, François Georgeon'un Aux Origines du Nationalisme Turc; Yusuf Akçura (1980) adlı kitabıdır.  Yusuf Akçura, 12 Mart 1935'te Haydarpaşa Garı'nda çocuklarıyla yürürken kalp krizinden öldü.

Yusuf Akçura yazısı toplam 3300 defa okundu
Yusuf Akçura | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Yusuf Akçura | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yusuf Akçura | Bilim Adamları
Yusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim AdamlarıYusuf Akçura | Bilim Adamları