Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar

Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar



Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
 
Yahya Kemal Beyatlı
Kategori : şairler Yazarlar

YAHYA KEMAL BEYATLI

Günümüz şiirinin en güçlü sanatçılarından biri olan yahya Kemal, 1884 yılında Üsküp'te doğdu. 1958'de İstanbul'da öldü. Balkan hasretini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişam devirlerini hiçbir zaman unutamadı. Gençlik döneminde Paris'e giderek Siyasal Bilgiler Okulu'una girdi. Dokuz yıl sonra İstanbul'a döndü, Varşova, Madrid, Karasi elçiliklerinde bulundu. Tekirdağ ve İstanbul'dan milletvekili seçildi. Şiirlerini sağlığında bastırmadı. Eserleri ölümünden sonra yayınlandı. Yahya Kemal Beyatlı'nın asıl adı Âgâh'tır. Şehsüvar Paşa torunlarından olduğu için Beyatlı soyadını almıştır. 1903 yılında Paris'e gitmiş olan Yahya Kemal, böylelikle kendisinden önce Türk şiirine damgasını vurmuş olan Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret'in etkisi altında kalmaktan kurtulmuştur. Ancak, gittiği Siyasal Bilgiler Okulu'nda Avrupa Tarihi öğreten Albert Sorel'in Osmanlılardan hemen hiç sözetmemesi, ondaki millî gururu zedelemiştir. Bu hızla, kendi tarihinin yükseliş devrine eğilen Yahya Kemal, sonunda İstanbul şairi olmuştur.

Yahya Kemal, 1912'den sonra, ilk şiirlerini Bulunmuş Sayfalar başlığı altında yayınlamış, ama bunu pek seyrek yapmıştır. 1912'de Paris'te yazdığı Açık Deniz şiirinin yayın tarihi 1925'tir. Böyle davranmasının nedeni, görüştüğü Fransız şairlerinden edindiği titizlik ve alışkanlıktır. Şiirde kelimelerin ses yapısında ve aruz ahengine önem verdiği için mısralarını sürekli olarak değiştirmiştir.. Ancak önırünün son on beş yılı içinde sık sık şiir yayınlamaya başlayabilmiştir.İyi bir kültürle yetişen Yahya Kemal, Paris'ten İstanbul'a dönünce 1915'ten 1923'e kadar Üniversite'ye intisap etmiş "Batı Edebiyatı Tarihi" ve "Medeniyet Tarihi" dersleri okutmuştur. Bu arada, 1922'de Lozan Sulh Heyeti'nde müşavir sıfatıyla bulunan büyük şair, 1923'te, İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Urfa milletvekili seçilmiş, 1926'da Varşova, 1929'da Madrit Büyükelçimiz olmuştur. Daha sonra, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak giren Yahya Kemal Beyatlı, yedinci seçim devresine kadar milletvekilliğinde kalmıştır. Beyatlı, bir süre Üniversite'de Garp Edebiyatı da okutmuştur. Ancak, bu tarzdaki eğitime hazırlıklı olmadığı için bunu sürdürememiştir. Daha ziyade Sokrates tarzında canlı sohbetleriyle bilgilerini ve duygularını başkalarına aktarmıştır. Onun meşhur Emirgân sohbetleri, yıllarca sürmüştür. Şiirden başka maka1e ve sohbet tarzında nesir yazıları da olmakla beraber sanatçının asıl kişiliği şiirden gelir. Eserleri, bu bakımdan üç grup teşkil eder: Eski şiirin rüzgarıyla meydana getirdiği gazel ve benzeri şiirler, gerçek İstanbul şiirleri, bir de ölüm ve sonrası gibi metafizik ya da felsefi temaları işlediği yalın şiirler.Tarih zevki bilhassa İstanbul şiirlerinde kendini göstermiş ve tarih bilgisi İstanbul'un fethi üzerinde derinleşmiştir. Yahya Kemal Beyatlı kendine inanmış bir sanatçıydı. Kendisinin dışındaki sanatçıları kolay kolay beğenmezdi. Çevresinde hayranlarının bulunmasından mutlu olurdu. Kendi şiirlerini belirli bir melodiye göre, o şiir o âhengi kaldırsın kaldırmasın, okumaktan zevk alırdı. Karakteri itibariyle neşeli, o derecede de kuruntulu, vehimli bir insandı. Ailesiyle ilgisini tamamen kesmişti. Kişiliğinden başka dayanağı yoktu. Onun, Atatürk'ün sofrasında söylediği bir söz, çok şöhret kazanmıştır. 

Atatürk;
- Yahya Kemal Bey, Ankara'nın en çok neresini beğendiniz?
diye sormuştu. Yeni milletvekili de hemen cevap vermişti:
- İstanbul'a dönüşünü, Paşam...
Melek Celal Sofu'nun (ressam) bir hâtırasına göre, gençlik döneminde aşık olduğu Celile Hanımla evlenemeyişi Yahya Kemal'i ömrü boyunca bir yuva kurmaktan yoksun bırakmış, hiç bir kadın ona bu aşkı unutturamamıştır. Erenköyü'nde Bahar ve Geçmiş Yaz gibi bir çok şiir bu sevginin neticesidir.
Bununla beraber şairi, çok sıkıntıya düştüğü yıllarda Kavaklıdere Şarap Fabrikası'na iki mısralık bir reklam şiri yazdığını da görüyoruz

Biz veda etmek üzereyiz kedere
Getir ahbap bir Kavaklıdere

Yahya Kemal'de, alelâde bir sözü şiir haline getirme gücü vardı. Süleyman Nazif'in İbnü'l-Emin Mahmud Kemal hakkında söylediği:

Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine
mısraını hemen bir mısra ilavesiyle gerçekten şiir haline getirmişti.

Hezâr gıbta o devr-i kadîm efendisine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine
 Kırk yılı aşan edebî hayatının ürünü, belki küçüklü büyüklü kırk parça eseri aşmaz. Ama hepsi de seçkin ve hepsi de birbirinden güzeldir.

Yahya Kemal Beyatlı

1884 yılında Üsküp te dogdu. Asıl adı Ahmed Agâh tır. Ilkögrenimini Üsküp te gördü. Istanbul Vefa Lisesi mezunu. Baslangıçta Sultan II.Abdülhamit yönetimine karsı muhaliflerin safında yer alarakParis e kaçtı. Fransa da Siyasal Bilgiler okurken hocası Albert Sorrel in etkisinde kalarak düsüncelerinde degismeler oldu. Fransa da dokuz yıl kaldı. Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı buldu.
Onlardan etkilendi. Bir ara Nev-Yunanî bir siirin pesine düstü. Dogu Dilleri Okulu na devam ederek Arapça ve Farsça sını gelistirdi. Divan siiri üzerinde yogunlastı. 1913 yılında Istanbul a döndü. Darüssafaka,
Medresetü l-Vâizin ve Darülfünûn da Tarih ve Edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı na katıldı.
1923 te Urfa milletvekili seçildi. Çesitli ülkelerde diplomatik görevler alarak Türkiye yi temsil etti. Yozgat,
Tekirdag ve Istanbul milletvekilligi yaptı. Pakistan büyükelçiligi görevinde iken emekli oldu (1949) ve yurda
döndü. Tedavi için Paris e gitti. Bir yıl sonra da öldü. Cumhuriyet dönemi Türk siirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Aruzla yazdı. Klasik siirimizin temel özelliklerine baglı kalarak, kendine özgü bir sair oldu. Sanatta ve edebiyatta millî ve manevî degerlere baglı kaldı.

---

Eylül Sonu
/ Yahya Kemal Beyatlı

Günler kisaldi. Kanlica'nin ihtiyarlari
Bir bir hatirlamakta geçen sonbaharlari.

Yalniz bu semti sevmek için ömrümüz kisa...
Yazlar yavaşça bitmese, günler kisalmasa...

Içtik bu nadir içki'yi yillarca kanmadik...
Bor böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazik!

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lakin vatandan ayrilişin istirabi zor.

Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile,
Bitmez bir özleyiştir, ölümden biter bile.

---




Yahya Kemal Beyatlı yazısı toplam 5582 defa okundu
Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar
Yahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler YazarlarYahya Kemal Beyatlı | şairler Yazarlar