Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları

Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
 
Ibni Kemal Ahmet şemseddin
Kategori : Bilim Adamları

İBNİ KEMAL, KEMALPAŞAZADE AHMET ŞEMSEDDİN 

Kanuni Süleyman devri Şeyhülislâmlarından ve on altıncı asrın şöhretli âlimlerindendir. Tokatta doğdu. Doğduğu yıl belli değildir. Kemalpaşazade Süleyman Bey in oğludur. Büyük babasına nispetle İbni Kemal diye meşhur olmuştur. Ahmet Şemseddin, geçliğinde babası gibi sipahi askeri idi ve II. Bayezid döneminde bir çok savaşlarda bulundu. O, bilim adamlarının emirlere bile üstün tutulduğunu görerek genç iken mesleğini değiştirip eğitimini ilerletmişti. Arapça ve Farsça öğrendi. Önce müderris oldu. Şöhreti arttı, sonra Edirne Kadısı ve Rumeli Kazaskeri oldu. Yavuz Sultan Selim onu çok sever, savaşlarda kendisiyle birlikte bulundururdu.  Mısır seferinden dönerken İbni Kemal in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz un kaftanını kirletmişti. Yavuz ona Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur kaftanımın süsü olur" demiş ve iltifat olsun diye bu kaftanın kendi ölümünden sonra sandukasına örtülmesini vasiyet etmişti.
Kanunî Sultan Süleyman da kendisine saygı göstermişti. Kanuni döneminde 1525 te Şeyhülislâm oldu ve ölümüne kadar bu makamda kaldı. Ona Müftiyü s-Sakaleyn unvanı verildi. İbni Kemal, hak ve adaleti sever, doğruluk ve faziletten ayrılmazdı. Padişahın saygı ve sevgisini kazanacak kadar büyük bir insandı. İbni Kemal Türk tarihinin örnek bir insanıdır. 1533 yılında öldü. Mezarı Edirnekapı dışarısında Mahmut Çelebi zaviyesindedir. İbni Kemal, büyük bir din bilgini olduğu kadar değerli bir tarihçi ve kudretli bir şairdi. Kitap ve risale şeklinde üç yüz kadar eser yazdığı söylenir. İdrisî Bitlisî nin Heşt Behişt adlı eserini Türkçe ye çevirmişti. Sadi nin Gülistan ına benzer Nigaristan adlı Farsça bir eser yazmış, bir Osmanlı tarihi ile Mohaç Muharebesi ne dair bir risale meydana getirmişti. Yusuf ve Züleyha adlı eserle tamamlanmamış bir Kur an tefsiri ve dini kitaplara bir çok haşiye ve şerhleri vardır.

Ibni Kemal Ahmet şemseddin yazısı toplam 3659 defa okundu
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları
Ibni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim AdamlarıIbni Kemal Ahmet şemseddin | Bilim Adamları