Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi

Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
 
Milletler Cemiyetine Katılma
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Katılması

1932 yılına gelindiğinde Türkiye komşularıyla münasebetlerini büyük ölçüde hallederek milletler arası münasebetlerde oldukça güçlü bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin elde ettiği bu konum dış münasebetlerde bağımsız ve eşit bir statü kazanmasından dolayı önemlidir. Türkiye 1932-1938 devresinde daha çok elde ettiği statüyü yine barışçı bir politika takip ederek korumaya çalışacaktır.

1932-1938 devresi milletler arası münasebetlerin siyasî ve iktisadî olmak üzere iki yönü vardır.1929-1930 iktisadî buhranı devletlerin dış politikalarını tekrar gözden geçirme zorunluluğunu doğurmuştur. İktisadi mücadelenin devletlerin siyasî münasebetlerinde önemli rol oynaması, birtakım gruplaşmalara ve gruplar arası ilişkilerin sertleşmesine neden olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Trianon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun (Status Quo) korunmasına çalışarak antirevizyonist grubu meydana getirmişlerdi. Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden olmasına rağmen umduğunu bulamayan İtalya,Versailles Antlaşması'nda kaybettiklerini tekrar alma çabasına girerek revizyonist grubu oluşturmuşlardır. Türkiye, Lozan'da Misak-ı Millî ilkelerini tam manasıyla gerçekleştiremediği hâlde antirevizyonist devletlerin yanında yer almayı tercih etmiştir.

Bu politik kararda iki sebep etkilidir. İlki "Türkiye'nin emniyetini gaye tutan hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir sulh istikameti bizim düsturumuz olacaktır" ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Diğeri ise Millî Mücadele döneminden itibaren Türkiye'nin kuvvetli bir müttefiki olan Rusya'nın Alman ve Japon tehlikelerine karşı antirevizyonist gruba yönelmesidir. Bu yöneliş Türkiye'yi de bu istikamette etkilemiştir.Milletler Cemiyeti, I.Birinci Dünya Savaşı sonrasında milletler arası barışın korunması ve iş birliğinin sağlanması için galip devletler tarafından kurulmuştur. Cemiyetin kuruluş amaçlarından bir diğeri ise Versailles Antlaşması ile sağlanan durumun devamını sağlamaktı. Türkiye başlangıçta gerek Musul Meselesi'nde Milletler Cemiyeti'nin taraflı tutumunun,gerekse Sovyetler Birliği'nin cemiyete bakışının olumsuzluğu yüzünden cemiyete giriş için müracaat etmemişti. Ancak, 1930'dan sonra Türkiye'nin milletler arası politikada ağırlığını attırması , kollektif barış anlayışının, statükocu devletlerle meselelerini halletmesi Milletler Cemiyeti'ne üyelik için davet edilmesine yol açmıştır.

Teşkilatın 6 Temmuz 1932 tarihli genel kurulunda İspanya temsilcisinin teklifi ve Yunan temsilcisinin desteği ile daveti öngören bir tasarı kabul edilmiştir. TBMM, 9 Temmuz'da daveti kabul etmiş, 18 Temmuz 1932'de alınan genel kurul kararıyla Milletler Cemiyeti'ne giriş tamamlanmıştır.
Milletler Cemiyetine Katılma yazısı toplam 9364 defa okundu
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi
Milletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet TarihiMilletler Cemiyetine Katılma | Cumhuriyet Tarihi