Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi

Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
 
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Türk-İtalyan Münasebetleri

Millî Mücadele döneminde batılı devletler arasında Türkiye'yi işgal hareketinden ilk vazgeçen devlet İtalya olmuştur. Ancak 1922 yılında faşist Mussolini yönetimine giren İtalya saldırgan ve sömürgeci bir politika izlemeye başlamış. Türkiye üzerindeki emellerini de tekrar gündeme getirmiştir. İtalya'nın bu yayılma politikasındaki amacı "Roma İmparatorluğu"nu tekrar canlandırma hayalinden kaynaklanmaktaydı.
Türkiye'nin, Musul Meselesi'ni halletmesinden sonra batılı devletlerle olan ilişkilerinin düzelmeye başladığı görülür. Bu düzelmenin etkisiyle İtalya da Türkiye ile münasebetlerini yumuşatmıştır. İtalya'nın Arnavutluk üzerindeki emellerinden endişe duyan Yugoslavya'nın 1927 yılında Fransa,Çekoslovakya ve Romanya'nın oluşturduğu küçük antanta katılması İtalya ve Yugoslavya münasebetlerinin gerginleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca Türk Devleti'nin gittikçe kuvvetlenmekte olan durumu karşısında yayılma politikasında başarılı olamayacağını anlayan Mussolini Ankara'ya karşı bir dostluk politikası takip etmek zorunda kalmıştır.

Gerek Türkiye'nin batılı devletlerle münasebetini geliştirme arzusu, gerekse İtalya'nın Doğu Akdeniz'de kuvvetli bir ittifak oluşturma çabaları iki devlet arasında 30 Mayıs 1928 tarihli tarafsızlık uzlaşma ve adli tasfiye antlaşmasının imzalanması ile sonuçlanmıştır.

1930 Türk-İtalya Antlaşması iki ülke arasında mevcut olan huzursuzluğu kaldırmış olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde münasebetlerin dostane bir seyir takip ettiği söylenemez. Özellikle 1936'dan itibaren Türk-İngiliz yakınlaşması Türk-İtalyan münasebetlerinin zayıflamasına sebep olacaktır.
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 yazısı toplam 8805 defa okundu
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi
Türk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet TarihiTürk Italyan Ilişkileri 1923 Ve 1932 | Cumhuriyet Tarihi