Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi

Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
 
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde çok partili siyasî hayata geçiş için girişilen ikinci teşebbüstür. Mustafa Kemal Paşa ülkedeki mevcut tek parti yönetiminde, hükûmetin eleştirisiz bir durumda olmasından dolayı yeni bir muhalif partinin kurulmasını istemiştir. Bu maksatla da yakın arkadaşlarından Ali Fethi (Okyar) Beyi Paris Büyükelçiliğinden getirerek yeni bir parti kurmakla görevlendirmiştir. Kuruluşunu bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın teşvik ettiği SCF, 12 Ağustos 1930'da İstanbul'da Ali Fethi Bey tarafından kurulmuştur. Meclis içinde 15 milletvekilinin partiye katılmasıyla kurulan SCF liberalizmi savunan bir parti programıyla siyasî hayata atılmıştır. Ayrıca "Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik" ilkeleri temel prensipler olarak kabul edilmiş, seçimlerin tek dereceli olması ve kadınlara siyasî hakların verilmesi savunulmuştur.

SCF, açıldıktan sonra, kısa dönemde büyük bir suretle gelişti. Ekim 1930'da yapılan yerel seçimlerde, partinin yeni ve teşkilâtsız olmasına rağmen büyük bir başarı göstererek 502 belediyeden 22'sini kazandığı görülmüştür. Üstelik SCF her bölgede seçime katılmamıştır. Ali Fethi Bey; "Belediye seçimlerini aslında katıldığımız her yerde Serbest Fırka kazanmıştır. Halk Fırkası beklenmedik şekilde yenilmiştir" derken, farkın bu derece fazla olmasının sebebini seçimler sırasındaki baskıya bağlamıştır. Ali Fethi Bey'in, yerel seçim öncesindeki Ege gezisi sırasındaki halkın hükûmet aleyhine, inkılâplar aleyhine gösteriler yapması partinin sonunun gelmesine zemin hazırlamıştır. SCF'nin iktidar olma temayülünün yarattığı hava, CHF mensuplarını rahatsız etmiş ayrıca yerel seçimlerdeki yolsuzluk iddiaları mecliste sert tartışmalara neden olmuş, giderek büyüyen bu tartışmalar Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fethi Beyi karşı karşıya getirmiştir. Bu olumsuz gelişmeler karşısında, Ali Fethi Bey 17 Kasım 1930'da Dahiliye Vekâleti'ne verdiği dilekçede; "...fırkanın,Gazi hazretleriyle siyasî sahada karşı karşıya gelmek vaziyetinde kalabileceği anlaşılmıştır" diyerek SCF'nin feshine karar verildiğini açıklamıştır. SCF'nin kendi kendini kapatmasıyla, TCF'ndan sonra çok partili siyasî hayata geçiş için yapılan ikinci teşebbüs de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. SCF'nin kapanmasından sonra CHF ileri gelenleri daha katı bir tek parti yönetimi anlayışıyla siyasî iktidarı 1950 yılına kadar ellerinde bulunduracaklardır. TCF ve SCF'nin siyasî hayatımızda önemli izleri olmakla beraber bu partilerin dışında kurulmuş veya kurulma teşebbüsünde bulunulmuş partiler de mevcuttur. Ancak kurulan bu partilerin gerek mecliste gerekse halkoyunda çok önemli etkileri olmadığı söylenebilir.

TCF ve SCF'nin yanı sıra 1930'da Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi, Lâyık Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Fırkası gibi siyasî teşekküller kurulmuşsa da bu partilerin çalışmalarına izin verilmemiştir.
Serbest Cumhuriyet Fırkası yazısı toplam 5856 defa okundu
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi
Serbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet TarihiSerbest Cumhuriyet Fırkası | Cumhuriyet Tarihi