Devrimler | Cumhuriyet Tarihi

Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi
 
Devrimler
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Atatürk İnkılapları  (DEVRİMLER)

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanıp, ulusal bağımsızlık ve özgürlüğün sağlanmasından sonra Mustafa
Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek amacıyla siyaset,
kültür, toplum, vb. alanlarda girişilen ve her biri bir devrim niteliği taşıyan yenileştirme hareketlerine
girişildi. Bu girişimlere Atatürk Devrimi, Atatürk İnkılabı, Türk İnkılabı ya da kısaca İnkılaplar da denilen Türk Devrimi, ülke yaşamının bütün alanlarını ilgilendirmekle birlikte genel olarak beş bölümde incelenebilir:
Siyasal alandaki devrimler (saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı; hilafetin kaldırılması); hukuk
alanındaki devrimler (Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması; Medeni Kanun'un kabulü; Ceza Kanunu'nun
kabulü); din alanındaki devrimler (laikliğin kabulü; hutbe ve dualar ile ezanın türkçeleştirilmesi; tarikatların
kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması); toplumsal alandaki devrimler (kadın haklarının tanınması;
şapka ve kıyafet devrimi; takvim, saat ve ölçülerde değişiklik; soyadı yasasının kabulü); eğitim ve kültür
alanındaki devrimler (eğitim ve öğretim devrimi; harf devrimi; halkevlerinin kuruluşu; tarih anlayışında
gerçeğe dönüş; dil devrimi).
Devrimler yazısı toplam 5201 defa okundu
Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Devrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet TarihiDevrimler | Cumhuriyet Tarihi