Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi

Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
 
Eğitim öğretimde Devrim
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)

Osmanlı toplumundaki medreseler ile iptidai, rüştiye, idadî türünde okulların toplumun gereksinme duyduğu elemanları yetiştirme açısından özellikle sayı bakımından yetersiz kaldığını gözleyen, eğitimin önemini yaptığı konuşmalarda sık sık vurgulayan Atatürk'ün yol göstericiliği altında TBMM, eğitim ve öğretim işlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na verip, 3 Mart 1924'te çıkardığı Öğretimin Birleştirilmesi yasasıyla, mahalle mektepleri ve medreseleri kaldırdı. Anadolu'nun çeşitli kentlerinde meslek okulları, teknik okullar, öğretmen okulları, ortaokul ve liseler açılırken, çıkarılan Üniversiteler Kanunu'yla Darülfünun kaldırılıp, yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928). Öğrenilmesi son derece güç olan Arap abecesinin okuryazar sayısının artmasını engellediğini, ayrıca Türkçe sesleri dile getirmede güçsüz kaldığını anlayan Atatürk'ün, 1926'dan başlayarak yaptırdığı araştırmalar sonucunda, Türkçe'nin yapısına en uygun abece olduğuna karar verilen Latin abecesi alınıp, yeniden düzenlenerek, 1 Kasım 1928'de çıkarılan Türk Harfleri Hakkında Kanun'la yürürlüğe kondu ve Atatürk'ün kendisinin de katıldığı yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda, kısa süre içinde benimsendi.

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931). Osmanlı döneminde tarihçilerin aşağı yukarı yalnızca yaşadıkları dönemin olaylarını yazıya geçirmekle yükümlü olmalarından ötürü, Türklerin eski tarihlerine ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin "önceki bütün Türk devletleriyle tarihsel bağı" olduğu, "dünya uygarlığının oluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının önemli payı bulunduğu" görüşünden yola çıkan Atatürk'ün öncülüğünde yapılan çalışmalar, 12 Nisan 1931'de, sonradan Türk Tarih Kurumu adını alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı.
Eğitim öğretimde Devrim yazısı toplam 4977 defa okundu
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi
Eğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet TarihiEğitim öğretimde Devrim | Cumhuriyet Tarihi