Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk

Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk
 
Milli Mücadeleye Doğru
Kategori : Atatürk

TÜRK MİLLÎ MÜCADELE HAREKETİ VE KUVA-YI MİLLİYE RUHU

XX. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, Türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve Almanya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin hem zayıf durumda olması, hem de Avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.
Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra Anadolu, Müttefik Devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. İşgallere karşı başlayan Millî Mücadele'nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hukuken tasvip ve teyit edilmesi gerekiyordu. Bu yönde netice alınabilmesi için Mustafa Kemal Paşa liderliğinde sürdürülen mücadele, askerî olduğu kadar siyasî bir mücadele idi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından itibaren beyanatlarıyla başlayan, kongrelerle ve nihayetinde Ankara Hükûmeti'nin kurulması ile devam eden çizgide temel amacın, hukuken temsili sağlamak olduğu görülür. Bu noktada en önemli mesele, Babıâli ve İstanbul Hükûmeti'dir. İşgal kuvvetlerinin zorlayıcılığı ile İstanbul Hükûmeti'nin kendi yapısından kaynaklanan hantallık ve âcizlik, millî istiklâli ciddî olarak tehlikeye sokuyordu. Bu durumda yapılması gereken Anadolu'da Millî Mücadele'nin başlatılması ve millî hukuku temin etmektir. Nitekim, müttefikler İstanbul Hükûmeti'ni muhatap alıyorlar, Kuva-yı Millîye'yi de "asi" olarak vasıflandırıyorlar ve Kuva-yı Millîye'nin önlenmesi için sürekli baskıda bulunuyorlardı. Böyle bir ortamda Türk milliyetçilerinin verdikleri mücadele iki buçuk yıl kadar devam etmiş ancak, Ankara Hükûmeti hukuken temsil konusunda muhatap alınmamıştı. 1921 yılı Millî Mücadele tarihinde bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Zira bu yıl içerisinde cereyan eden olaylar, silâhlı mücadelenin gerçek amacının anlatılmasını ve Ankara Hükûmeti'nin Müttefik Devletlerce kabulünü, en azından kabulün başlangıcını sağlayacak bir mahiyet arz edecektir.
Milli Mücadeleye Doğru yazısı toplam 4549 defa okundu
Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk Sayfayı Yazdır    Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Milli Mücadeleye Doğru | Atatürk
Milli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | AtatürkMilli Mücadeleye Doğru | Atatürk