Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk

Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
 
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları
Kategori : Atatürk

KAYMAKAM REŞAT BEYİN HÂTIRALARI

İzmir'in Kadifekale'sine bayrağımızı çekmeye muvaffak olan Dördüncü Alayın Kumandanı Kaymakam Reşat Bey de hatıralarını şu suretle anlatıyor:
''Mensup olduğum süvari ikinci fırkası 8 Eylûl 1922 günü Manisa'dan, Sabuncu Boğazı'ndan İzmir'e doğru hareket etti. Boğazda Nif'den (Mustafa Kemal Paşa kasabası) İzmir'e ricat eden Yunan kuvvetlerine tesadüf etti. Akşama kadar düşmanla muharebe etti ve geceyi Sabuncu Boğazı'nda geçirdi. 9 Eylûl alessabah fırka İzmir'e doğru hareket etti. Alayım, fırkanın piştarı idi ve bölüğü Yüzbaşı İskender Efendinin bölüğü idi, boğazdan kurtulur kurtulmaz, İzmir göründü. İzmir'e girmek ve kavuşmak arzusu zabitan, efrat ve hattâ hayvanatta bile yorgunluktan eser bırakmadı. Muavinim olan Binbaşı Şerafeddin Beyin, bidayette
uc bölüğü ile hareket etmesini emretmiştim. Fırkadan aldığım emir üzerine Bornova'nın cenubunda makineli tüfek ateşiyle İzmir'e ricat etmekte olan düşman kuvvetlerine ateş edildi. Uc bölüğünü derhal diğeer bir bölükle takviye ederek Bornova'ya girmesini ve mütebaki bölüklerimizle de mezkûr bölükleri takip edeceğimi Binbaşı Şerafeddin Beye bildirdim. Şerafeddin Bey kumandasındaki bölükler ve onu takip eden alay da Bornova'ya dahil oldu. Bundan sonra Bornova - İzmir şosesi takip olundu. Yollarda her taraf Yunan perakende askerleriyle dolu idi. Ara sıra ateş edenler oluyordu. Bunlara kat'iyyen ehemmiyet verilmedi. Tuçakoğlu fabrikasından uc bölüğüne edilen ateşten alayımın kahraman efradının dört kişinin şehit olduğunu biraz sonra haber aldım. Bu fabrikanın bulunduğu mevkiden, fırka kumandanından aldığım emir üzerine Kadifekale'ye tevcihi istikamet ettim. Binbaşı Şeraffeddin Bey de iki bölükle İzmir hükûmet konağına doğru gitmişti. Yolda topladığım bir çok Yunan zabit ve efradını, emniyet tesisi için yaya olarak yürüttüğüm birkaç neferin önüne koydum. Bunlara, Rumca olarak, herkesin silâhını teslim edip işiyle gücüyle meşgul olmaları ve kimseye fena muamele yapılmıyacağını bağırtmakta idim. Geçtiğimiz Hristiyan mahalleleri sekenesinin, küçüğünden en büyüğüne kadar, ellerinde silâh ve bazılarında bomba bulunuyordu.
Hemen hiç birisi bunları istimâle cesaret edemiyor, sersem sersem bakınarak öteye beriye kaçışıyorlardı. Bu mahallelerden kurtulur kurtulmaz Basmahane'ye geldik. Dindaşlarımızın âzim tezahüratı karşısında bin müşkülâtla Kadifekale'sine çıktım ve emir çavuşum Bilecekli Celil'e kalenin üstüne Türk bayrağını çektikdim. Saat on buçuk vardı. Ertesi gün Aydın'dan İzmir'e ricat eden Zenginis fırkasıyla muharebe ettik, mezkûr fırka zabitan ve efradı kâmilen esir edildi.''
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları yazısı toplam 4031 defa okundu
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk Sayfayı Yazdır    Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk
Kaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | AtatürkKaymakam Reşat Beyin Hatıraları | Atatürk