Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim

Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
 
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni
Kategori : Eğitim

Bacakların Kullanılışi ve Oturma Düzenleri

Bacak bacak üstüne atmak
Çok sayıda anlam taşıyan bu davranış olumsuz olabileceği gibi dinlenme amacıda taşıyabilir. İnsanlar tarafından sonradan keşfedilmiş bir davranıştır ve modaya uyum sağlar. Belli süre sonra insan çevresindekiler gibi bacak bacak üstüne atmaya başlar. İngiltere de iyi yetişmiş bir genç kız asla bacak bacak üstüne atmazdı, günümüzde Kraliçe Elizabeth sadece ayaklarını bilekten kavuşturur.

Ayakları kavuşturmak
Kolları kavuşturmak gibi ayakları kavuşturmakta büyük ölçüde olumsuz anlam taşır, eğer buna dizimize sarılmak eşlik ediyorsa anlam güçlenir. Kadınlarda durumu aynı yorumlarsak yanılabiliriz. Çünkü eteği kısa olduğu için de bu durumda bulunuyor olabilir. Bunun yerine kadınların kendine özgü davranışı vardır; bir ayağın üstü ile öbür  bacağın arkasına değmek. Bu yeterince olgunlaşmış kadınlarda görülür.
Eğer karşımızdaki kişi bu davranışlar içersindeyse  onu rahatlatabilliriz. Kişiye adıyla hitap edip, sıcak bir sesle konuşmak; kişisel, açık uçlu sorular sormak, aynı konuyu devam ettirmek yardımcı olabilir.

Oturma biçimleri
İnsanların oturma biçimlerinde üç unsur etkilidir. Bunlar kaplanan alan, beden duruşu (postür), seçilen yerdir.

Kaplanan alan
Bazı insanlar sırtlarını yaslayarak, oturdukları alanın tamamını kaplar. Bu hayatımdan memnunum, kalkmayı düşünmüyorum anlamına gelir. Bazısı ise sandalyenin ucunda sanki hemen kalkacakmış gibi otururlar. Bu misafire nezaket olabilir, ama iç huzursuzluğun dışa yansıması söz konusudur.
Aynı zamanda bu, bacakları yana uzatarak kullanma isteği olabilir. Bu sayede bacaklar uzun gözükür ve estetik bir kadın görünüşü yaratılır.
Koltukta başkasına yer bırakırcasına oturan insanlar kendilerini tamamen silmişlerdir. Bu insanların diğerlerine daha fazla oksijen  kalması için daha az soludukları bile düşünüleblir.
Boş yer olduğu halde koltuğun koluna oturan kişiler ise kendilerine  çok güvenen , düşüncelerini etraftakilere kabul ettirmek isteyen kişilerdir.

Beden duruşu(postür)
Ayakta duruşta  olduğu gibi bunda da dik bir oturuş, hayat dolu canlı bir kişiliği ifade ederken, çökük bir duruş çekingenliği, azalmış hayat enerjisini temsil eder. Vücudun yandaki kişiye olan eğimi, ona ilgiyle doğru orantılıdır. Ondan uzaklaşıyorsa bu zihinsel anlamda ayrılmanın belirtisidir.

Seçilen yer
Bir odaya girdiğimiz zaman seçtiğimiz yer kendimize olan güvenimizi ve odanın içinde bulunanlar arasında kendimizi nerde gördüğümüz konusunda fikir verir.
Kapının yanında oturan kişilerin özgüvenleri düşük kimseler olduğu konusunda araştırmalar yapılmıştır. Muhtemelen bu kişiler koltuğun ucunda oturuyor ve rahatsız bir duruş sergiliyordur. İçeri girince merkezin yakınında bir yer seçenlerin kendine güveni yüksek kimseler olduğu görülmüştür.
Benzer şekilde birileriyle tanışmak için gittiğimiz bar, kafe  gibi yerlerde merkeze yakın yerlerde oturmak çok yararlı olur, herkesle etkileşim içerisinde olunması mümkün gözükür.

Oturma düzeni
İnsanların sırtları en savunmasız bölümleridir, dolayısıyla bir lokantaya gittiklerinde sırtlarını duvara vermek isterler, zorunlu bir şekilde sırtlarını kapıya veren kişiler sebebini bilmedikleri bir gerginlik yaşarlar. Bu yüzden organizasyonu yapanın herkesin nasıl oturacağını hesaplaması yerindedir.
Karşı karşıya oturan insanlar arasında genelde rekabet söz konusudur. Satranç maçı gibi bir galip, bir mağlup olacağı izlenimini verir. Muhatabını masanın karşısına alacak şekilde oturanların amir havası vardır, bu diğerinin hoşuna gitmez. En iyi oturma şekli merkezlerin doksan derecede birleştiği hayali bir üçgen içinde oturmaktır. Bu en uzlaşmacı oturuş biçimidir. İnsan masadan destek aldığı gibi diğer kişiyede dönebilir. İş görüşmeleri genelde bu şekilde yapılır. Buna demokratik oturma düzeni de denir.
Yanyana oturma düzeni, genelde bir sorunu beraber çözmek isteyen gurupların oturma düzenidir. İyi duygular en üst düzeyde olduğu için anlaşma ve bir sonuca varma ihtimali yüksektir.
Yanyana oturmayı yaş veya statü açısından daha geride olanların başlatması pek uygun düşmeyebilir, dikkatli olunması gereken bir oturma düzenidir.Bir restoranda ya da kütüphanede boş masa yoksa tek kişinin oturduğu masada, oturmak için o kişinin çaprazını seçeriz. Aynı zamanda iletişim içinde olmadığımız, göz teması istemediğimiz durumlar da bunu kullanırız.

Masanın önemi
Bir işyerinde otoriteyi gösterir. Masanın ardından verilen emirler etkili olabileceği gibi genelde rahatsızlık yaratır. Masanın arkasından çıkıp, yapılan konuşmalarda verim daha yüksektir. Oturma düzenin kişiler tarafından en olumlu karşılandığı stil, yuvarlak masadır. Adalet ve eşit güç dağılımının simgesidir. Tarihte Kral Artur un Yuvarlak Masa Şövalyeleri nden beri bu amaçla kullanılır. Yuvarlak masada dahi güç farkı vardır. Merkezden iki yana doğru güç azalır merkezin karşısındaki kişi ikinci güç konumundadır.
Dikdörtgen masada merkez, yüzü kapıya dönük olandır. Ondan sonra karşısındaki gelir.
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni yazısı toplam 7686 defa okundu
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim Sayfayı Yazdır    Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim
Bacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | EğitimBacakların Kullanılışı Oturma Düzeni | Eğitim