Iletişim çeşitleri | Eğitim

Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | Eğitim Iletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | Eğitim Iletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim
 
Iletişim çeşitleri
Kategori : Eğitim

genel iletişim ve odak iletişim   

İletişimi genel ve odak olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Genel iletişimde verici kişinin duygu ve düşünceleri geniş kitlelere hitap edebilir. Genel iletişimin nesne (televizyon, bilgisayar, vb.) aracılığı ile yapılması insanları birbirinden uzaklaştırır. Yüzyüze iletişimde konunun başka mekanlara taşınması ihtimali olmadığı için iletişim çift yönlüdür. Soru- cevap yönteminin kullanılması ağırlıkta bulunabilir.
Odak iletişimde ise duygu ve düşüncenin sadece iki insan arasında gidip gelmesi söz konusudur. Odak iletişimde verici ve alıcı kişiler yer değiştirebilir. Verici bazı durumlarda o durum a ilişkin yorumlarının yanına yan mesajlar eklemeye yönelebilir. Böyle zamanlarda engelli iletişim oluşur ve kişiler konunun önüne geçtiği için ana konu kaybolur.

JEST VE MİMİKLER
Jestler ve mimikler diğer kişilerin görsel sinyaller gönderen hareketleridir. Jest ve mimiklerimizin anlamını doldurması için duygu ve düşüncelerimiz ile ilgili değer taşıması gerekir.
Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur. Jest ve mimikler esas ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Esas jestlerle, ikincil jestleri ayırt etmek için kendi kendimize şu soruyu sorabiliriz: eğer ben yalnız olsaydım bu hareketi yapacak mıydım? cevabımız hayır ise esas, evet ise ikincil jesttir.

İKİNCİL JESTLER:
Esas olarak anlatıma katkıda bulunmayan ve kendiliğinden refleks olarak ortaya çıkan bu hareketlere ikincil jest ve mimik denir. Bunların çoğu sosyal değildir. Çünkü bunları rahatlığımız ve temizliğimiz için yaparız. Ancak hangi duygusal durumda olduğumuz önemlidir. Yalnız değilsek yanımızdakiler, bunlardan bizim hakkımızda düşünceye sahip olurlar. Bazen ikincil jestleri anlamlı olarak kullanmak isteriz. Böyle durumlarda ikincil jest olmaktan çıkıp, esas jeste dönüşürler.
Örneğin: istemediği halde eşi camı açmış olan biri hapşırdığında olabildiğince güçlü ve açık hapşırır. Burda hapşırık esas jesttir.

ESAS JESTLER:
Anlatım, sosyal ve mimik olmak olmak üzere üçe ayrılır.

Anlatım jestleri:
Hayvanlarla da ortak olan biyolojik kökenli jestlerimizdir ve altı tanedir; mutluluk, korku, öfke, hayret, üzüntü, tiksinti. Bu jestler bireye değil, türe özgü olduğu için kültürden bağımsızdır.
Örneğin: yüzde ki sıkma hareketi düşmanın boynumuza sarılmasından (mağara devri atalarımızdan kalan) dolayı oluşmuştur. Bugünse canımızı sıkan bir durumda gene  bu ortaya çıkar ve tüm yüz kaslarımızı sıkarız. Biyo-psikolojik beden dilimiz evrenseldir. Bu anayapıya kültürler, anlatım zenginlikleri ve farklılıklar katmışlardır.

Sosyal jestler:
Bulunduğumuz ortama uymak için, bulunduğumuz durumdan daha farklı bir yüz ifadesini takınmaktır. Bir toplantıda kötü durumda olsak bile mutlu gözükmeye çalışmamız buna örnektir.

Mimik jestleri:
Bu jestler bir objeyi ya da hareketi kusursuz taklit etmek için kullandığımız jestlerdir.
Tiyatro ,taklit ve şematik olmak üzere üçe ayrılır.
a)Tiyatroya özgü jest ve mimikler: İzleyicileri hoşnut etmek için oyuncuların kullandıkları jestler ve mimiklerdir, özellikle pandomim sanatçıları bu mimiklerle sanatlarını icra ederler .
b)Taklit jestleri: İnsanın rüzgar, köpek gibi olamayacağı bir şeyi taklit ederken kullandığı jest ve mimiklerdir. Genelde eller etkindir.
c)Şematik jestler: Kısaltma veya özetlemeyle ilgili taklitlerdir. Bir durumu en göze çarpan yönüyle ifade etmektir. Olmayan sigarayı içmek, elle ateş etmek bunlara örnektir. Bazı bilim adamları, bu jestlerin de evrensel olduğunu iddia etmiştir. Fakat bir çok araştırmacı kültürün getirdiği farklılıklar olduğunu söylemiştir.
Iletişim çeşitleri yazısı toplam 23924 defa okundu
Iletişim çeşitleri | Eğitim Sayfayı Yazdır    Iletişim çeşitleri | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Iletişim çeşitleri | Eğitim
Iletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | EğitimIletişim çeşitleri | Eğitim