I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi

I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
 
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918
Kategori : Osmanlı Tarihi

I.Dünya Savaşı (1914-1918)

Sebepleri:
1)EKONOMİK SEBEPLER:
Almanya ve İtalya'nın gelisen sanayileri için hammadde ve pazara ihtiyaç duymaları, bu nedenle İngiltere ve Fransanın sömürgelerine göz dikmeleri

2)SİYASİ SEBEPLER:
a)-Fransanın 1871'de kaybettiği Alsas-Loren Bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
b)-Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Rusların Panslavist politikasından rahatsız olması.
c)-Devletler arası Gruplasmalar:Savastan önce yukardaki sebeplerden dolayı devletler birbirlerine karsı ittifaklar kurdular:

İTTİFAKLAR ÜÇLÜ İTİLAF (ANLASMA DEVLETLERİ)         
1-İngiltere                          
2-Fransa                            
3-Rusya                             

DEVLETLERİ ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ (BAĞLASMA DEVLETLERİ)
1-Almanya
2-Avusturya-Macaristan
3-İtalya


AÇIKLAMA: İtalya savas basladıktan sonra grup değistirerek İtilaf Devletlerinin yanında savasa
katılmıstır.

SAVASIN ÇIKISI:
Avusturya-Macaristan Veliahdı Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürüldü.Bunun üzerine Avusturya
Sırbistan'a savas ilan etti, Rusya Sırbistanın yanında yer aldı,Fransa Rusya'yı destekledi. Almanya
ve İngiltere'nin de katılmasıyla savas genisledi.

OSMANLI DEVLETİNİN SAVASA GİRİSİ:
İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri Savası Almanya'nın kazanacağına inanıyorlardı. Onlara göre Osmanlı Devleti Almanyanın yanında savasa girerse Balkanlarda kaybettiği toprakların bir bölümünü geri alabilirdi. Bu nedenle Almanya ile gizli bir ittifak antlasması imzalamıslardı.

ALMANYANIN OSMANLI DEVLETİNİ KENDİ YANINDA SAVASA ÇEKMEK İSTEMESİNİN NEDENLER:
1)Osmanlı Devletinin katılmasıyla savas genisleyecek, Rus kuvvetlerinin bir kısmı Osmanlı cephelerine yollanacağından Almanya kendi cephelerinde rahatlayacaktı.
2)Osmanlı padisahının "halife" sıfatıyla yapacağı bir "cihad" çağrısı İngilizleri müslüman sömürgelerinde zor durumda bırakacaktı.
NOT: İngiliz ve Fransızlar Osmanlı Devletinin Almanya' nın yanında savasa girmesini istemiyorlardı. Çünkü cephelerin genislemesini istemiyorlardı. Bu yüzden Osmanlı Devletine savasa girmemesi durumunda KAPİTÜLASYONLARI kaldırmayı önerdiler. Osmanlı Devleti ise tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti.

OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVASA GİRİSİ:
İngilizlerden kaçan Goben ve Bresleu isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirerek teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler Karadenize açılarak Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti de savasa girmis oldu. (1914)

OSMANLI DEVLETİNİN SAVASTIĞI CEPHELER:

KAFKAS CEPHESİ: Enver Pasa Ruslarla SARIKAMIS MUHAREBESİNİ yaptı. Erzurum,Erzincan, Mus, Bitlis ve Trabzon Rusların eline geçti. Ruslar bölgedeki Ermenileri silahlandırarak Türk Halkının üzerine sevkettiler.  Ancak Rusya 1917'de BOLSEVİK ihtilali çıkınca bölgeden kuvvetlerini
çekti. Rusya ile BREST- LİTOWSK anlasması imzalandı.(1918) Buna göre Ruslar 1878 Berlin Antlasmasıyla aldıkları Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye bıraktılar.

ÇANAKKALE CEPHESİ:
Sebepleri:
a)Çanakkale'yi geçerek İstanbulu almak, böylece Osmanlı Devletini savasdısı bırakmak.
b)Müttefikleri Rusyaya ekonomik ve askeri yardımda bulunmak
Sonuçları:
a)İtilaf Devletlerinin denizden ve karadan taarruzları püskürtüldü.
b)Osmanlı Devletini savas dısı bırakamadılar. Savas uzadı.
c)Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardımı götüremediler. Bu durum Rusyada 1917 ihtilalinin çıkmasına ve Rusyanın savastan çekilmesine yol açtı.
d)Mustafa Kemal Anafartalar, Conk Bayırı ve Arıburnu'nda kazandığı basarılarla tanındı.
e)-Çanakkale savaslarında iki tarafta çok sayıda insan kaybetti.

KANAL CEPHESİ:
Sebepler: Süveys kanalını ve ardından Mısır'ı alarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amacı
ile Almanyanın isteği doğrultusunda Osmanlı askerinin saldırısı ile bu cephe açılmıstır.
Sonuç: İngilizler isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı.

IRAK CEPHESİ:
Sebepler: İngilizler hem Irak petrollerine sahip olmak, hem de Rusya'ya karadan yardım ulastırmak amacıyla Basra Körfezi'ne çıktılar.
Sonuç: Osmanlılar KUTÜ'L AMARE'de bazı basarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda kaldılar.

YEMEN-HİCAZ CEPHESİ:
İsyancı Arap ve İngilizlere karsı savasıldı.

MAKEDONYA-GALİÇYA CEPHESİ:
Bu cephede müttefikimiz Avusturya ve Bulgaristanla birlikte Rus ve Fransız kuvvetlerine karsı savastık.

SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ:
Kanal harekatının bir devamı niteliğindedir. Bu cephede Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığını son olarak M.Kemal Pasa yapmıstır.

I.DÜNYA SAVASININ SONA ERMESİ:
Rusya'nın savastan çekilmesiyle Avusturya-Macaristan, Almanya,Bulgaristan ve Osmanlı Devleti İtilaf
Devletlerine karsı üstün duruma geldiyse de bu durum fazla uzun sürmedi. Almanya'nın İngiltereye silah ve hammadde tasıyan ABD gemilerine zarar vermesi üzerine ABD'de Almanyaya karsı savasa girdi.Bu durum savasın kaderini değisti. Almanya batı cephelerinde çöktü. Almanya'nın yardımları ile ayakta duran Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri zor durumda kaldılar. Sonunda İttifak devletleri asağıdaki barıs antlasmalarını imzalamak zorunda kaldılar.

I.DÜNYA SAVASI SONUCU İMZALANAN BARIS ANTLASMALARI:
Almanya ile -------> VERSAY
Avusturya ile -------> SAİNT GERMEN(Sen Cermen)
Macaristan ile ------> TRİANON
Bulgaristan ile -------> NÖYYİ
Osmanlı ile -------> SEVR barıs antlasmaları ... imzalanmıstır.
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 yazısı toplam 8818 defa okundu
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi
I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı TarihiI. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918 | Osmanlı Tarihi