Insan Insana Iletişim | Eğitim

Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | Eğitim Insan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | Eğitim Insan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim
 
Insan Insana Iletişim
Kategori : Eğitim

İnsan-insana iletişim

Bu iletişim karışık semboller içerir ve bu semboller dünyanın bir çok yerinde benzerlik gösterir. Fakat bunun tamamen aynı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. İnsanların kültürlerinden kopması çok zordur. Benzerliğin sınırları vardır. Yurtdışında yaşayan Türkler zaman zaman toplanarak Türk kültürüne olan hasretlerini, farkında bile olmadan, özerk jestlerini kullanarak giderirler. Teknoloji benzerliğin temel nedenlerindendir. Dünyanın her yerinde insanlar aynı şekilde asansöre biner, tenis oynar, vs. Bedenin dilinde asıl evrensel olan yön canlılık ve iç dengeyi korumaya yönelik olan jest ve mimiklerdir. İnsanların çoğu aynı şekilde korkar, kızar, üzülür, nefret eder, mutlu olur, dikkat ve ilgi verir,uyur, gerilir. Turistik geziler sonucu farklı kültürlere ait öğrenilen bazı özelliklerden övgü ile söz edilir; ancak günlük hayatta kullanılması asla önerilmez. İstense de gerçekleştirilemez. Başka bir topluma ait geleneksel kültür ödünç alınarak yaşanamaz.

İletişim verici kişi, alıcı kişi, onların kodlanması, mesaj, gönderme becerileri, geri bildirim olmak üzere, altıya ayrılır:

1-Verici kişi:
Verici kişi iletişimi başlatan kişidir. İletişimin evrimi alıcının kaç duyusuna ulaşılabilindiği ile doğru orantılıdır. Vericinin durumuna ilişkin algıları; ses tonunu, mimiklerini, sözsüz dilini, vb. özelliklerini belirler. Algı; çevreden gelen uyarıların toplama, organize edilme, anlaşılma, değerlendirilme sürecidir. Algıyı oluşturan sürece algılama denir. Algılama sürecinde, duygusal durum vs. yoruma eklenir ve bir izlenim oluşur. Yapılan araştırmalarda aç olan bir insanın karartı şeklindeki bir resmi hamburger, aynı süre sigara içmemiş bir kişinin ise sigara olarak yorumladığı görülmüştür.

2-Alıcı kişi:
Alıcı kişi iletişimde çok önemlidir. Dinlemeyi doğru yapmazsa, verici kişinin yolladığı bilgileri alamaz. Doğru dinleme; ses dalgalarının kulakta toplanarak beyne iletilmesinden ibaret ve sadece duymaya yarayan basit bir işlem değidir. Bu durum dinleme sürecinin sadece fizyolojik boyutu olan işitmedir. Sağlıklı insan ilişkilerinin temeli çok basit gibi gözüken, ama çok ihmal edilen, etkin dinlemeden geçer. Bunu da onu anlamak için gayret göstererek, kelimelere giydirilen anlamları kodlayarak gerçekleştirebiliriz. 

3-Anlamın kodlanması:
Anlamların kodlanmasında üç temel faktör vardır:  
A) İlişkinin biçimi: iletişim içindeki kişilerin statüleri, rolleri, yakınlıkları ilişkinin biçimini oluşturur. İnsan eşine, arkadaşına, amirine aynı şekilde kızgınlığını göstermez.
B) ilişkinin bağlamı: yer, zaman , yaş, vb. de anlam kodunu etkileyen özelliklerdir. Bir anne çocuğuna insan içerisinde ya da yanlızken farklı şekilllerde kızar.
C) ilişkinin amaçları: verici kişi ile alıcı kişinin amaç ve ilgileri anlamın kodlanmasını belirleyen temel bir özelliktir.
Verici kişinin amaçları: sorun çözmek, anlatmak, işbirliği, bilgi vermek, değiştirmek, yön vermek, örgütlemek, paylaşmak, haddini bildirmek, aşağılamak olabilir.
Alıcı kişinin amaçları: anlamak, tartışmak, öğrenmek, paylaşmak, vb.olabilir.

4-Mesaj:
Mesaj duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere denir. Grafik anlatım, yazıda kullanılan; sözlü anlatım, konuşmada kullanılan sembollerle; sözsüz anlatım, bedenimizde oluşturduğumuz işaretlerle ifade edilir.
5-Gönderme becerileri:
Gönderme becerileri kişinin yaşadığı sosyal ortam ve kişilik özellikleri ile şekillenir. Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 rol oynar. Bunun yanında kendimizede bazı sorular sorarak, gönderme zamanını ve şeklini belirleyebiliriz;
•  Ne söylemek istiyorum?
•  Ne zaman söylersem karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?
•  Nerede, hangi ortamda iletişim başlatırsam yerinde olur?
Aynı zamanda güzel bir ses tonununda iletişime yardımcı olduğu görülmüştür. Sesin müziği hayatın gerçeğidir.

6-Geri bildirim
Geri bildirimin kalitesi iletişimin hem devamını, hem de yönünü belirler. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için geri bildirimde yer alması gereken özellikler şunlardır:
•  Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak.
•  Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak.
•  Ana konuyu kaçırmamak, özetlemeler yapmak.
•  İletişimi ön yargı ve direnç ile kesmemek.
•  Üzerinde fikir birliği olmayan noktalardan önce, anlaşılan noktaları açıklığa kavuşturmak.
Insan Insana Iletişim yazısı toplam 11974 defa okundu
Insan Insana Iletişim | Eğitim Sayfayı Yazdır    Insan Insana Iletişim | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Insan Insana Iletişim | Eğitim
Insan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | EğitimInsan Insana Iletişim | Eğitim