Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi

Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
 
Türk Devlet Ve Toplulukları
Kategori : Türklerin Tarihi

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

1)İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerlestiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermislerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savasmıslardır. Anadolu, Suriye ve Mısır'a kadar akınlarda bulunmuslardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yasayıs ve inanısları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dır.

2)AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ: Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350
yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de anılır. Akhunlar Sasani Devletinde baslayan MAZDEK İSYANI'nı bastırmakta etkili oldular.
MAZDEK: Sasani Devletinde yasayan Mazdek,kadın ve servetin ortak olması durumunda her türlü huzursuzluğun ortadan kalkacağını savunan bir kisiydi. Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek yoluna egemen olmak için, Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağladı. Akhun Devleti'nin toprakları Sasani ve Göktürk devleti arasında paylasıldı.

3)BASKIRTLAR(BASKURTLAR): X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası
sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

4)SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER): Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yasayan Sibirler,
VI. yüzyıl baslarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerlestiler. Sasanilerle anlasarak, Bizans'a karsı savastılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar.
NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından, ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıstır.
Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir. Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıstılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini olusturdular.

5)TÜRGES DEVLETİ: I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgisler 630 yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN Türgis Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgislerin basına SU-LU KAĞAN geçti. Sulu Kağan Emevilere karsı mücadele etti.
NOT: Türgisler Emevi ordularını durdurarak, Orta Asyanın Araplasmasını önlediler. 766 yılında Türgis Devletine Karluklar son verdi.

6)KARLUKLAR: II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleserek rol oynadılar. Talas savasında Çin'e karsı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlilesmesini ve İslamiyetin yayılmasını kolaylastırdılar. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.) İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.

7)KIRGIZLAR: 840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler.
NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep
olmuslardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek
kolayca Moğollasacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır. 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıstır.
NOT: Kırgızlar, Cengiz Han'a bağlanan ilk Türk Kavmidir.
Daha sonra Rusların egemenliğine girmislerdir. 1916'da Ruslara karsı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma baslatmıslar, ancak Rus Çarı tarafından ağır bir sekilde cezalandırılmıslardır. 1936'da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuslar, 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZISTAN DEVLETİ kurulmustur. Baskenti BİSKEK'dir.

8)KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtis ırmağı civarında yasıyorlardı. XI. yüzyıla doğru diğer Türk topluluklarıyla kaynasarak, yok oldular.
Türk Devlet Ve Toplulukları yazısı toplam 6987 defa okundu
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi
Türk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin TarihiTürk Devlet Ve Toplulukları | Türklerin Tarihi