Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi

Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
 
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü
Kategori : Dünya Tarihi

Avrupa (Batı) Hunları ve Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜ(375):
Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmislerdi. Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya basladı. Ve baska Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini asarak Batı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye basladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karsısında önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya basladılar.
Böylece Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte KAVİMLER GÖÇÜ adı verilir.(375)

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI:
1)Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma
İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
2)Avrupa'nın ETNİK yapısı değisti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karısması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)
3)Türkler Avrupa'da BATI HUN DEVLETİ'ni(AVRUPA HUN) kurdular.
4)İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
5)Avrupa'da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.
6)İlk çağ kapandı, Ortaçağ basladı.

AVRUPA HUN (BATI HUN) DEVLETİ
Kavimler göçünü baslatan Batı Hunları tarafından kurulmustur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli
hükümdarları ATTİLA'dır.
NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıstır.
ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ: Balamirden sonra Batı Hunlarının basına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna
karsı akılcı bir siyaset izlemistir. Hunların düsmanları Germen Kavimleri ile savastığından, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmis, Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına almaya çalısmıstır.

ATTİLA DÖNEMİ
Attila baslangıçta ULDIZ'ın siyasetini takip etmis ve Bizans'ı baskı altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemistir. Bizans'ı MARGUS ve ANATOLYUS antlasmaları ile ağır ve vergilere bağlamıstır. Bizans'ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmistir.

ATTİLLA'NIN BATI ROMA SEFERLERİ:
1)Galya Seferi: Batı Roma Ordusuyla KATALON savasını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451)
2)İtalya Seferi: Bir yıl sonra 452'de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila'nın
karsısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papayı Attila'ya elçi olarak gönderdiler. Papayla görüsen Attila Roma'ya girmekten vazgeçerek geri döndü. Attila'nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı.
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü yazısı toplam 32173 defa okundu
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Avrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya TarihiAvrupa Hunları Ve Kavimler Göçü | Dünya Tarihi