Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk

Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
 
Yakınlarının Ağzından Atatürk
Kategori : Atatürk

Yakınlarının ve Çalışma Arkadaşlarının Ağzından Atatürk Mustafa Kemal Atatürk, hemen her zaman nerede durulacağını bilmiştir. Bu, Onun pek hayran olduğum meziyetlerinden biriydi. Daima ilerisini düşünmek, daima dikkat, onun memleket yolundaki işlerinde hakim olmuştur.
Mareşal Fevzi Çakmak

Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal'in yaptığını yapabilecek cesarette demiyorum, belki Ondan gözü pekler vardı; azminde demiyorum, belki Onun kadar azimli olanları vardı; bilgi de demiyorum, şüphesiz Ondan daha bilgili olanları vardı; fakat kırk yıllık ömrümde Onun "liderlik dehasında" hiç kimseyi tanımadım.
Falih Rıfkı Atay

Bütün dünyaya kendisini dahi olarak kabul ettiren bu insanın, her konuda şüphesiz dahiyane fikirleri olacaktı. Bu fikirleri peşinen bilmeye imkan göremiyorum. Atatürk durumlara göre gerekli tedbirleri almasını çok iyi bilen bir insandı. Ancak şu vesile ile halk efkarına şunu açıklamak isterim; Atatürk'ün en çok kızdığı cümle "Az gelişmiş ülke" cümlesiydi.
Prof. Afet İnan

Savaş meydanlarının muzaffer kumandanı, barış masalarının ateşli savunucusu, hürriyet ve bağımsızlık aşığı; demokrasi, milli egemenlik ve milli hakimiyetin ateşli taraftarı Kemal Atatürk, bilim ve tekniğin aydınlığında çağdaş Türkiye'yi kurmayı, Cumhuriyet'i emanet ettiği gençliğe esas hedef olarak göstermiştir. Türk istiklâl ve hürriyet destanının hem en büyük kahramanı ve hem de baş yazarı Atatürk'tür.
Fethi Bolayır

Atatürk, özellikle bulunduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşe ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir insandır.
İsmet İnönü

Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasıydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf, fakat milli karşı koyma hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmesiydi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Nur içinde yatsın büyük kurtarıcı.
Rauf Orbay

Atatürk, dinamik bir ruha sahiptir. Ona tutulan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve genişletici bir düşünceye sahipti. Onun arkasından gidenler geride kalmaz. Atatürk bugün için de önderimizdir, ışığımızdır, yarın için de.
Cemal Gürsel
Yakınlarının Ağzından Atatürk yazısı toplam 5244 defa okundu
Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk Sayfayı Yazdır    Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk
Yakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | AtatürkYakınlarının Ağzından Atatürk | Atatürk