Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak

Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
 
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları
Kategori : Din Ve Ahlak

Kuran ahlakına uymanın toplumlara maddi ve manevi faydaları

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Burada bahsedilen din,  Allah ın insanlar için seçip beğendiği ve her insanın yaratılışına en uygun olan ahlakın yaşandığı, her türlü hurafe ve batıl inançtan arınmış, tamamen Kuran ın rehberliğinde bir yaşam şeklidir.  Din, güzel ahlakın, derin, maneviyatlı, huzur ve güven dolu ortamını meydana getirir. Devlete ve millete büyük zararlar veren anarşi belası kesinlikle son bulur. Çünkü insanlar Allah tan korkar, itaatsizlikten, bozgunculuktan şiddetle kaçınırlar. Ayrıca manevi değerlere sahip kişiler devlete ve millete sahip çıkarlar ve bu değerler için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmezler. Bu ahlaktaki insanlar daima ülkenin refahı ve huzuru için çalışırlar. Kuran ahlakının yaşandığı bir toplumda insanlar, birbirlerine karşı son derece saygılı olur ve herkes birbirinin rahatını ve güvenliğini kollar. Çünkü İslam ahlakında dayanışma, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Her insan kendinden önce diğer insanların rahatını ve çıkarını düşünmelidir. Kuran da müminlerin bu ahlakı şöyle bildirilmektedir: Kendilerinden önce o yurdu (Medine yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır. (Haşr Suresi, 9) Allah korkusu ile hareket edilen böyle bir ortamda herkes toplumun refahı için çalışır, israf yapılmaz, dayanışma, işbirliği ve karşılıklı birbirinin menfaatini gözetme olur ve bu sayede de refah seviyesi yüksek, zengin bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda maddi yönden zenginliğin yanında, manevi yönden de bir zenginlik yaşanır. İnsanların olaylar karşısında oluşturdukları, kargaşa hali, isyankar tavırlar tamamen ortadan kalkar. Herkes tevekküllü davranır ve her soruna akılcı çözümler getirilir, her olay sükunetle halledilir. Daima huzur ortamı içinde olan bir hayat sürdürülür.

Kuran ahlakına uymanın aileye faydaları
Kuran ahlakında anne ve babaya karşı saygı vardır. Allah Kuran da şöyle bildirmektedir: Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır. Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir. Hem Bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız Banadır. (Lokman Suresi, 14Kuran ahlakını yaşayan bir evde kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anneye, babaya ve diğer aile fertlerine karşı son derece saygılı bir tavır gösterilir. Her zaman müjdeli ve sevinçli bir ortamda yaşanır.

Kuran ahlakına uymanın devlet sistemine faydaları
Allah Kuran da itaat etmeyi makbul bir ahlak olarak göstermektedir. Kuran ahlakına sahip bir insan da kesinlikle devletine karşı itaatli ve saygılı olur. Böyle toplumlarda herkes devletin ve milletin refahı için çalışır, devlete karşı gelmez aksine maddi manevi destek sağlar. Allah tan korkan insanların oluşturduğu toplumlarda adli olaylar hemen hemen hiç kalmaz. Şu anki toplumlarda yaşanan olayların binde biri dahi yaşanmaz. Devlet yönetimi çok rahatlar. Anarşi, terör, bozgunculuk, cinayet gibi olaylarla uğraşmak zorunda kalmayacağı için devletin bütün gücü ülkenin içte ve dışta kalkınması ve güçlenmesi için harcanır. Bunun sonucunda da çok güçlü bir devlet oluşur.

Kuran ahlakına uymanın sanata faydaları
Kuran ahlakına uyan insanlar birbirlerine değer verir ve birbirlerini her yönden güzel ve estetik bir ortamda yaşatmaya çalışırlar. Cennete duyulan özlemden dolayı dünya şartları maksimum kullanılarak en güzel, en temiz, göze, kulağa ve tüm duyulara en güzel şekilde hitap eden ortamlar oluşturulur. Bu nedenle sanat ve estetik her yönden çok gelişir. Dindar bir insanın vicdanı da temizdir ve bu sebeple aklının üzerinde herhangi bir baskı olmaz, çok geniş düşünerek ortaya güzel ve benzersiz, taklitten uzak eserler çıkarır. Ayrıca diğer dindar insanları da hoşnut etmek, onlara güzellikler sunmak isteği ile iş yapan insanlar, samimi ve şevkli olurlar.

Kuran ahlakına uymanın eğitim sistemine faydaları
Herşeyden önce Kuran ahlakını yaşamak çocuklara ve gençlere olgunluk ve akıl getirir. Gençler arasında yaygın olarak uygulanan duyarsız, vurdumduymaz karakter Kuran a uyan gençlerde görülmez. Son derece yumuşak başlı, itaatli, geniş düşünen, fedakar, üretici bir nesil oluşur. Gençliğin dinamizmi, heyecanı, ataklığı hep hayırlı işlere yönlendirilir. Önemli bir iş ve akıl gücü oluşur. Böyle bir ortamda öğrenciler sadece sınıf geçmek veya cezadan kurtulmak için değil, devlete ve millete fayda getirmek için eğitimlerine son derece önem verirler.Okullarda disiplin olayları tamamen ortadan kalkar. Çok huzurlu, yapıcı ve verimli bir eğitim ortamı oluşur. Öğretmenler ve öğrenciler arasında itaate, saygı ve hoşgörüye dayalı bir işbirliği oluşur. Ayrıca öğrenciler devlete, polise karşı da son derece saygılı ve itaatli olurlar, günümüzde sık sık karşılaşılan öğrenci olayları hiç yaşanmaz. Çünkü böyle bir şeyi gerektirecek ortam oluşmaz.

Kuran ahlakına uymanın çalışma ortamına faydaları
Kuran ahlakını yaşayan insanların bulunduğu toplumlarda, işyerlerinde de karşılıklı anlayış, işbirliği ve adalet ortamı olur. İş sahipleri çalışanlarının sağlıkları ile ilgilenir, çalışılan ortamı sağlık koşullarına en uygun hale getirir. Çok uzun süre aynı ortamda bulunacaklarını düşünerek estetik ve göze hoş gelen mekanlar hazırlatır. Emeklerinin tam karşılığını verir. Herhangi bir çalışanını kesinlikle mağdur durumda bırakmaz. Her birinin ailesinin yaşam koşullarından haberdar olur. Son derece vicdanlı davranarak, onların hamiliğini üstlenir. Güçlünün zayıfı ezdiği bir ortam asla oluşmaz. Dedikodu, başarılı birini kıskanarak onun başarısını engellemeye çalışma gibi gayri ahlaki tavırlara da rastlanmaz Çalışanlarla işveren arasında çıkara ve birbirini dolandırmaya değil, işbirliği ve güvene dayalı bir ilişki olur. Çalışan kişi işyerinin her türlü menfaatini gözetir, nasılsa parasını patron veriyor diyerek israf etmez, yapabileceğinin en iyisini yapar. Ama bu güzel ahlakından dolayı da mağdur durumda kalmaz, patronu tarafından kollanır.

kaynak: İmanı çabuk anlamak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları yazısı toplam 4636 defa okundu
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak
Kuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve AhlakKuran Ahlakına Uymanın Faydaları | Din Ve Ahlak