Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi

Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
 
Takvim Ve Yazı
Kategori : Dünya Tarihi

Zaman ve Takvim

*Takvim Nedir :
Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Günesi ve Ay'ı kullanmıslardır. Günesi kullananlar dünyanın günes etrafında bir tam dönüsünü esas almıslardır.
(365 gün 6 saat) Bu sekilde olusturulan takvimlere GÜNES TAKVİMİ diyoruz. Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır. Bu sekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz.
-Tarihte ilk GÜNES TAKVİMİ'ni MISIRLILAR, ilk AY TAKVİMİ'ni SÜMERLER olusturmuslardır.
- Her toplum kendi takvimini olustururken kendileri için önemli saydıkları bir günü BASLANGIÇ olarak kullanmışlardır.
Örnek: Romalılar Roma'nın kurulusunu, Müslümanlar Hicreti, Hırıstiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu gibi...

---

   Türklerin Kullandıkları Takvimler:
* 12 Hayvanlı Türk Takvimi:
Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Günes yılını esas alır .Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.

* Celali Takvimi:
Büyük Selçuklular zamanında Meliksah tarafından hazırlatılan bu takvim günes yılına göre hazırlanmıstı.

* Hicri (HİCRET) Takvimi:
Ay yılını esas alır. Baslangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekkeden Medine'ye hicret ettiği 622 yılını alır. Bugün Ramazan, mevlidler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız.

* Rumi Takvim:
Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş Yılını esas alır.

* Miladi (MİLAT) Takvim:
1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Günes yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batıta aktarılmıstır. Romalılar Sezar zamanında JULYEN takvimi olarak düzenlemis ve kullanmıslardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle GREGORYAN TAKVİMİ olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğusunu (sıfır) kronolojinin baslangıcı olarak kabul eder.

---

  Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:
* Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNES yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
* Baslangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde baslangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise baslangıç Hz. İsa'nın doğum tarihi 0 yılıdır.

---

* Hicri Takvimden Miladi Takvime Çevirme:
Hicri 1340 yılını Miladiye çevirmek.
Hicri=1340 Miladi=?
1340 ÷ 33 = 40,6 (Yaklasık 41)
1340 - 41 = 1299
1299 + 622= 1921
(Hicri yıl ile miladi yıl arasında 11 günlük fark vardır.
11 günlük farklar 33 yılda bir yıllık fark oluşturur.)

---

* Miladi Takvimden Hicri Takvime Çevirme:
Miladi 1998 yılını Hicri takvime çevirmek.
Miladi=1998 Hicri=?
1998 - 622 = 1376
1376 ÷ 33 = 41,7 (yaklaşık 42) 1376 +42 = 1418
(Hicri yıl ile miladi yıl arasında 11 günlük fark vardır.
11 günlük farklar 33 yılda bir yıllık fark oluşturur.)

---

* Miladi Takvimden Rumi Takvime Çevirme:
Miladi 29 Ekim 1923 yılını rumi yıla çevirmek. 
Rumi=?
   29 Ekim 1923
- 13          584_______________
  16 Ekim  1339
(İki takvim arasında 13 gün 584 yıl fark vardır.
Bu nedenle verilen miladi tarihten 13 gün 584 yıl çıkarılır.)

---

Rumi Takvimi Miladi Takvime Çevirme
 

SORU: Rumi 31 Mart 1325 , Miladi=?

   31 Mart 1325
+ 13          584     İki takvim arasında 13 gün 584 yıl fark vardır
________________
   13 Nisan 1909  istenen miladi yıl.

İşlemin açıklaması; Rumi yıl ile miladi yıl arasında 13 gün 584 yıllık fark vardır. Bu nedenle, verilen rumi yılın üzerine 13 gün 584 yıl ilave edilerek istenen miladi yıl hesaplanır.

---

   Tarih ile Yazı Arasındki İlişki :
- Tarih YAZI ile baslar.
- Yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu
dönemlere "Tarih Öncesi Devirler Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.
 
   Yazı ile İlgili Önemli Bilgiler
- Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.
- İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)
- Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar
  ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN ALFABESİ ortaya çıkmıstır.
- Yazı, Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmistir.
- Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK (ORHUN) KİTABELERİDİR.
Takvim Ve Yazı yazısı toplam 32989 defa okundu
Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Takvim Ve Yazı | Dünya Tarihi
Takvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya TarihiTakvim Ve Yazı | Dünya Tarihi