Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi

Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
 
Tarih Bilimine Giriş
Kategori : Dünya Tarihi

Tarih Bilimine Giriş

* Tarihin Tanımı:
Tarih geçmis zamanlarda yasayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ iliskisi içinde anlatan bilim dalıdır.

* Tarihin Konusu Nedir?
Geçmis zamanda yasayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

* Tarih Anlatımında Yer ve Zamanın Önemi Nedir?
1)Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
2)Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yasam sartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana gelis sebeplerini olusturabilirler.

* Sebep Sonuç İlişkisinin Önemi Nedir?
Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir.her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.

OLAY NEDİR? OLGU NEDİR?
* Olay Nedir?
İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen olusumlardır.
* Olgu Nedir?
Olusum süreci içinde ya da baska bir seyin belirtisi olarak gözlemlenmis olaylardan ibarettir.
Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.

* Tarih Felsefesi Nedir?
Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.

* Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)
1)Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...)
2)Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...)
3)Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...)

* Tarihi Neden Sınıflandırıyoruz?
Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, arastırmayı kolaylastırmakdır.

Trihin Yönetimi:
 Tarihi olayları arastıran bir tarihçi sırasıyla asağıdaki yöntemleri uygular.
* Kaynak Arama : Önce olayla ilgili kaynaklar aranır.

* Kaynaklar 2'ye ayrılır:
1-Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
2-İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:
1-Yazılı Kaynaklar:Kitabeler,fermanlar,kanunlar,mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler
2-Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, esyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb...

Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme:

Tasnif (Sınıflandırma) : Elde edilen bilgiler zamana,mekana ve konuya göre tasnif edilir.
Tahlil (Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karsılastırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.
Tenkit (Elestiri) : Elde edilen bilgilerin ise yarayıp yaramadığı,hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

* Sentez (Birleştirme) : Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenip yazılması safhasıdır.
Tarih Bilimine Giriş yazısı toplam 5954 defa okundu
Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi
Tarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya TarihiTarih Bilimine Giriş | Dünya Tarihi